นิคม"เตรียมถกผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี ในสมัยประชุมนิติบัญญัติ ส.ว.ในการประชุมวุฒิสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งว่า เตรียมทำหนังสือถึงนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาฯใน ฐานะประธานรัฐสภา เพื่อขอให้บรรจุญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบให้ที่ประชุมวุฒิสภา sbobet พิจารณารายงานผลงานของรัฐบาล ในรอบ 1 ปีในที่ประชุมวุฒิสภา ในสมัยประชุมนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 127 เนื่องจากเห็นว่ารายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปีของรัฐบาลเป็นประเด็นที่สำคัญ ทั้งนี้นายนิคม ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้ให้เลขาธิการวุฒิสภา ร่างหนังสือและเตรียมส่งถึงนายสมศักดิ์ช่วงสัปดาห์หน้า  เพื่อขอให้บรรจุดังกล่าวเรื่องเข้าสู่วาระของที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในครั้งแรกที่มีการเรียกประชุมร่วม ของสมัยนิติบัญญัติ

ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 127 ระบุไว้ว่า ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ให้รัฐสภาดำเนินการประชุมได้เฉพาะร่างกฎหมาย การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือก การให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง การถอดถอนบุคคล การตั้งกระทู้ถาม การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เท่านั้น แต่หากจะพิจารณาเรื่องอื่นๆ เช่น รายงาน sbo ญัตติ ต้องให้ที่ประชุมรัฐสภามีมติอนุญาต โดยใช้เสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสองสภา “ผมมองว่าเรื่องนี้มีความสำคัญ เพราะตามรัฐธรรมนูญระบุไว้ จึงควรที่จะให้เร่งพิจารณาในสมัยนิติบัญญัติ และไม่สามารถที่จะรอให้เรื่องพิจารณาผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี ไปพิจารณาในสมัยประชุมสามัญ ทั่วไป ช่วงเดือนส.ค. 2556 ได้ อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ผมยังไม่ได้ประสานความพร้อมกับรัฐบาล แต่เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ” นายนิคม กล่าว

Credit : Cilck here


Comments are closed.