กสทช. ยืนยันพร้อมเดินหน้าการประมูล 3จี จัดทัพนำสื่อมวลชนทำความรู้จักซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูล และนำชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูล... เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ กสทช. พร้อมเต็มที่สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 ต.ค. 2555 ณ สำนักงาน กสทช. โดยในวันนี้ได้มีการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูล ซึ่งเริ่มจากบริษัท เพาเวอร์ ออกชั่น จำกัด ที่ปรึกษาการ sbobet ประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ในครั้งนี้ มาอธิบายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลและหน้าจอผู้สังเกตการณ์ (Observer screen) ที่ผู้สื่อข่าวจะได้เห็นในวันจริง จากนั้นจะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูลตั้งแต่สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ให้ผู้เข้าร่วมประมูลจับสลากเพื่อเลือกห้องประชุมที่ใช้ประมูล จากนั้นจะไปเยี่ยมชมห้องประมูล ตามด้วยห้องผู้จัดการประมูล (Auctioneer Room) และห้องควบคุมการประมูล (Control Room) นายฐากร กล่าวต่อว่า ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมู

ลครั้งนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัท เพาเวอร์ ออกชั่น จำกัด ที่ปรึกษาการประมูลออกแบบขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประมูลในครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยซอฟต์แวร์นี้ออกแบบตามกฎการประมูลที่ กสทช. กำหนด และมีการแสดงผลต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลรับทราบในผลการประมูลของตน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมูลในรอบต่อไป ในส่วนของสถานที่ที่จะใช้ในการประมูลครั้งนี้ จะใช้บริเวณห้องโถงอาคารอำนวยการเป็นจุดลงทะเบียน และจับสลากเลือกซองบรรจุหมายเลขห้องประมูล และเลือกซองบรรจุชื่อที่ใช้ในการประมูล (Username หรือ Login ID) และรหัส sbo ผ่านครั้งแรก ซึ่งเมื่อผู้เข้าร่วมประมูลมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนตามที่กำหนดและได้ลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนที่ทางสำนักงานฯ จัดเตรียมไว้รับบัตรประจำตัว และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องฝากอุปกรณ์สื่อสารหรือสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสู่ห้องประมูลไว้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประมูลนำเข้าห้องประมูลได้ คือ สิ่งของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แผ่นบันทึก CD DVD จำนวนไม่เกิน 5 แผ่น เอกสารหรือหนังสือตามความจำเป็น สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

Cradit >>click here<<


Comments are closed.