คนไทยส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกับนิทานอีสป นิทานสนุกที่สรุปจบท้ายด้วยคติสอนใจ ที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็ก ๆ จนจำได้ขึ้นใจกันหลายเรื่อง แต่ในวันนี้บรรณพิภพคงจะต้องอ้าแขนต้อนรับหนังสือนิทานสอนคุณธรรมเล่มใหม่เข้าไปบรรจุในสารบบอีกเล่มหนึ่ง นั่นคือหนังสือเล่มที่ชื่อว่า นิทานคุณธรรม ผู้แปลและเรียบเรียงหนังสือ นิทานคุณธรรม คือ เขียน ธีระวิทย์ และ นิทัศน์ ธีระวิทย์ ซึ่งทำงานชิ้นนี้ด้วยความมุ่งมั่นบนฐานความเชื่อว่า การจะสร้างสังคมที่ดี มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนจะมีความสงบสุข จะต้องพัฒนาคนให้มีความสามารถควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง แทงบอล ปลูกฝังจิตใจให้คนมีคุณธรรมตั้งแต่เป็นเยาวชน จากที่สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม เปิดตัวหนังสือ นิทานคุณธรรม ขนาดเหมาะมือหนา 175 หน้า พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม หนังสือเล่มนี้มี 9 หมวด คุณธรรมด้านต่าง ๆ อาทิ ความเพียร กิริยามารยาท ความกตัญญู ความซื่อสัตย์และเล่ห์เหลี่ยม ฯ และมีจำนวน 60 บท แต่ละบทเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ มีภาพสีประกอบที่สอดคล้องกับสาระของแต่ละเรื่อง ในจำนวนนี้ 15 เรื่องเหมาะสำหรับเด็ก 7 เรื่องเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ อีก 38 เรื่อง เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่าน ทางเข้า sbo โดยเกือบทั้งหมดแปลมาจากแบบเรียนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และเรื่องส่วนหนึ่งถ่ายทอดมาจากนิทานอีสป หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ควรเผยแพร่ในหมู่เยาวชน ผมเสริมต่อว่า ควรเผยแพร่ในหมู่นักการเมืองด้วย นายประสาร วิจารณ์เสริม เป็นการ ตัดไฟแต่ต้นลม เพื่อให้ในอนาคตสังคมไทยจะได้มีความสงบสุขเพิ่มขึ้น อาชญากรรมจะลดน้อยลง อัตราความสุขมวลรวมแห่งชาติก็จะเพิ่มขึ้น ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ กล่าวเพียงสั้นๆ ขณะที่รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา บอกถึงจุดเด่นของหนังสือ

ว่ามีเนื้อหาที่เป็นประเด็นคำสอนชัดเจน เรื่องมีความลุ่มลึกในเชิงปรัชญาชวนให้คิด อีกทั้งภาษาก็มีความสละสลวย อ่านง่าย ไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยหลายรอบ เช่น เรื่อง ตาปูดัดนิสัย ที่เปรียบเทียบการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจคนอื่นเสมือนรอยตะปูที่ตอกลงบนไม้ แม้ได้ขอโทษคือถอนตะปูออกไปแล้ว แต่ ร่องรอย หรือ แผล ในใจยังคงอยู่ ด้านนายประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา  เห็นว่าเรื่องหลายเรื่องในหนังสือนิทานคุณธรรม มีความเป็นปรัชญา จบทิ้งให้คิดแบบห้วน ๆ ซึ่งเหมาะกับผู้ใหญ่ แต่กับเด็กอาจเข้าใจยาก ฉะนั้นหากท้ายเรื่องจะมีสรุปสอนคล้ายๆ นิทานอีสปที่ ทางเข้า sbobet นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ก็น่าจะช่วยให้เด็ก-เยาวชนเกิดความเข้าใจ นิทานคุณธรรม อย่างเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้เราจะเชื่อว่าคุณธรรม จะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของคนที่ยึดถือคุณธรรม แต่ก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดในโลกของความเป็นจริง ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า หนังสือนิทานคุณธรรมเป็นหนังสือสอนคุณธรรมเบื้องต้นที่ดีมาก ๆ แต่ยังไม่พอที่จะนำใครไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญอีก 3 อย่าง ได้แก่และไม่อาจเป็นทางให้คุณยงยุทธได้รับประโยชน์ดังที่หัวหน้าหน่วยงานสำคัญ คือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ทำหนังสือชี้แจง

Credit : Cilck here


Comments are closed.