ที่กระทรวงมหาดไทย นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2555 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีผลงานดีเด่นในระดับภาค สมควรประกาศให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชรดังนี้ ทางเข้า sbo ภาคกลาง ได้แก่ นายมนตรี พงษ์เผือก ปลัดอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภาคใต้ ได้แก่ นายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายพสธร คณาดี ปลัดอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคเหนือ ได้แก่นายสมเกียรติ อาจสังข์ ปลัดอำเภอเชียงกลาง จ.น่าน รางวัลชมเชย แทงบอล ได้แก่ นายปรีชาชนะกิจกำจร นายอำเภอยะหา จ.ยะลา นายบุญเติม รองเลื่อน นายอำเภอกาบัง จ.ยะลา และนายเอกรัฐ หลีเส็น นายอำเภอละงู จ.สตูล ส่วนนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2555 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายลือชัย เจริญทรัพย์ นายอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี รางวัลรองนะเลิศ ได้แก่ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ นายอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส นอกจากนี้

กรมการปกครองได้มีโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น(ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปีพ.ศ.2555 โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ ภาคเหนือ ได้แก่ นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง ภาคกลาง ได้แก่ นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา นายอำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางเข้า sbobet ได้แก่ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง นายอำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ ภาคใต้ ได้แก่ นายวชิระ อัลภาชน์ นายอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี นายชวน กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กรมการปกครองจะได้มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณจาก รมว.มหาดไทย ในวันดำรงราชานุภาพในวันที่ 1 ธ.ค.2555 อดีตอธิบดีกรมตำรวจ รักษาการประธาน สตง. ขณะนี้กำลังสรรหากันอยู่โดยตนทำหน้าที่ประธานสรรหา ซึ่งขอประกาศลาออกตั้งแต่วันนี้

Cradit : click here


Comments are closed.