โกลบเทค จับมือ มูลนิธิโลกสีเขียว เปิดตัว แผนที่เส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรครั้งแรกในประเทศไทยโกลบเทค ร่วมกับ มูลนิธิโลกสีเขียว,สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และ สสส.เปิดตัวแผนที่เส้นทางจักรยาน กรุงเทพฯ แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน NOSTRA map Thailand เป็นครั้งแรกของไทย นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ในประเทศไทย  แบรนด์นอสตร้า ( NOSTRA) ของกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า  โกลบเทค ร่วมกับ มูลนิธิโลกสีเขียว ibcbet สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำคู่มือเส้นทางจักรยานกรุงเทพมหานคร” (Bangkok Bike Map) รวบรวมข้อมูลแผนที่เส้นทางในบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นใน จากแผนที่ฐานนอสตร้า และข้อมูลเส้นทางจักรยานที่อาสาสมัครนักปั่นจักรยานช่วยกันสำรวจและคัดเลือกมาแบ่งปันให้แก่มือใหม่หัดปั่นจักรยาน

เป็นโครงข่ายเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรฉบับประชาชนครั้งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้แผนที่จักรยานปั่นเมืองนี้   เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่สนใจใช้จักรยานในเมือง  ให้หาเส้นทางปั่นได้สะดวกยิ่งขึ้น  สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรคับคั่งได้อีกด้วย   “ปัจจุบันคนกรุงเทพฯและในเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศ หันมาให้ความสนใจ ibc กับการปั่นจักรยานกันมากขึ้น  ทั้งเพื่อการออกกำลังกาย และร่วมกันลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทโกลบเทค เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  โดยครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่บริษัทฯ ได้มีโอกาสร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ” นายวิชัยกล่าว

Cradit : click here


Comments are closed.