ครม.ผ่านร่างกฎหมายเดินอากาศปลอดล็อคต่างชาติเข้ามาลงทุน 70% ตามข้อตกลงอาเซียน เชื่อเป็นผลดีดันอุตสาหกรรมการบินโต พร้อมรับหากบริษัทไหนใช้เทคโนโลยีสูงอาจเปิดช่องถือหุ้นได้ 100% แต่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้คนไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับ sbo การกำหนดโครงสร้างการเข้ามาดำเนินธุรกิจด้านอากาศยานของต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 58 ที่กำหนดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจด้านอากาศยานในสัดส่วนการถือหุ้นได้ 70% จากปัจจุบันที่ถือหุ้นได้เพียง49% เท่านั้น

โดยในขั้นตอนต่อไปหลังจากครม.เห็นชอบแล้ว จะเสนอร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ถือว่าสอดคล้องกับแผนของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นจัดตั้ง sbobet นิคมอุตสาหกรรมการบินในประเทศ ในช่วง 10-20 ปีข้างหน้า ซึ่งเน้นให้ไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมการบิน เพราะได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์รวม ทั้งเป็นการต่อยอดจากเดิมที่ไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้นายกฯยังตั้งให้ตนเป็นประธานการคณะกรรมการขับเคลื่อนการตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย

Cradit : click here


Comments are closed.